Previous slide
Next slide

Nieuws - 2022

31.01.2022 Nieuwe voorzitter voor de USS

Met haar jarenlange ervaring bij sociale secretariaten Attentia en HDP-Arista heeft zij een grote kennis opgedaan in het bijstaan van bedrijven en hen te helpen en ondersteunen in alle aspecten van de personeelsadministratie en loonberekening. Met deze troeven is zij goed in staat om de belangen van de sociale secretariaten te verdedigen tegenover de bevoegde administraties en overheden.  

In haar rol als voorzitter kijkt zij uit naar een fijne samenwerking met alle leden van de USS en wenst zij de missie van de USS verder te bestendigen en zo de belangen van de erkende sociale secretariaten te verdedigen.

Als voorzitter volgt zij Michaël HOORNAERT op, die de afgelopen twee jaar de rol van voorzitter op zich nam. De USS wenst hem uitdrukkelijk te danken voor de fijne samenwerking, ondanks de moeilijke coronaperiode en de vele virtuele vergaderingen die dat met zich meebracht.