Previous slide
Next slide

Richtlijnen voor de toepassing van de GDPR bij de sociale secretariaten

DISCLAIMER:

Deze GDPR-richtlijn voor de sociale secretariaten informeert de stakeholders van de sociale secretariaten over de specifieke kenmerken van de verwerkingsactiviteiten van hun sector en verduidelijkt de GDPR met betrekking tot de kerntaken van de sociale secretariaten.

Naast een interne richtlijn voor de sociale secretariaten is dit in deze fase een bewustmakings- en communicatie-instrument en kan eventueel in de toekomst evolueren naar een sectorale gedragscode.

De originele versies van de richtlijnen zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans. De Engelse en Duitse versies zijn een vertaling vanuit het Frans.

Richtlijnen GDPR sociale secretariaten

Lignes directrices GDPR secrétariats sociaux

 

Social secretariats GDPR guidelines

Leitlinien für die Anwendung der GDPR in den Sozialsekretariaten