Richtlijnen voor de toepassing van de GDPR bij de sociale secretariaten

DISCLAIMER:

Deze GDPR-richtlijn voor de sociale secretariaten informeert de stakeholders van de sociale secretariaten over de specifieke kenmerken van de verwerkingsactiviteiten van hun sector en verduidelijkt de GDPR met betrekking tot de kerntaken van de sociale secretariaten.

Naast een interne richtlijn voor de sociale secretariaten is dit in deze fase een bewustmakings- en communicatie-instrument en kan eventueel in de toekomst evolueren naar een sectorale gedragscode.

De originele versies van de richtlijnen zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans. De Engelse en Duitse versies zijn een vertaling vanuit het Frans.

Richtlijnen voor de toepassing van de GDPR bij de sociale secretariaten

Checklist zelfevaluatie voor de ESS

Guidelines for applying GDPR in social secretariats

Leitlinien für die Anwendung der GDPR in den Sozialsekretariaten