Subtitle

De USS

De USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, de Erkende Sociale Secretariaten.

Sinds 1945 ondersteunen de erkende sociale secretariaten de werkgevers bij het vervullen van hun sociale en fiscale verplichtingen bij de overheid. 

De Unie van Sociale Secretariaten (USS) verenigt en is de spreekbuis van de erkende sociale secretariaten in België. De erkende sociale secretariaten leveren een waaier aan diensten: loonberekening, aangiftes, sociaal juridisch advies en HR-diensten.

De USS ijvert voor een eenvoudige toepassing van sociale regelgeving voor werkgevers en pleit voor administratieve vereenvoudiging en rechtszekerheid bij de uitvoering van diverse overheidsmaatregelen. Op die manier dragen de erkende sociale secretariaten een steentje bij tot de groei en ontwikkeling van de Belgische ondernemingen.

Enkele cijfers

2.776.342 werknemers (74%)

in de privésector zien hun loon berekend via een erkend sociaal secretariaat.

208.707 werkgevers (90%)

van de privésector werken met een erkend sociaal secretariaat

rawpixel-799380-unsplash.jpg

Let us go forward in this battle fortified by conviction that those who labour in the service of a great and good cause will never fail.