Previous slide
Next slide

De USS

De USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, de Erkende Sociale Secretariaten.

Sinds 1945 ondersteunen de erkende sociale secretariaten de werkgevers bij het vervullen van hun sociale en fiscale verplichtingen bij de overheid. 

De Unie van Sociale Secretariaten (USS) verenigt en is de spreekbuis van de erkende sociale secretariaten in België. De erkende sociale secretariaten leveren een waaier aan diensten: loonberekening, aangiftes, sociaal juridisch advies en HR-diensten.

De USS ijvert voor een eenvoudige toepassing van sociale regelgeving voor werkgevers en pleit voor administratieve vereenvoudiging en rechtszekerheid bij de uitvoering van diverse overheidsmaatregelen. Op die manier dragen de erkende sociale secretariaten een steentje bij tot de groei en ontwikkeling van de Belgische ondernemingen.

Met grote droefheid meldt de USS het overlijden van Michaël Hoornaert, gedreven lid van ons Overlegcomité en Raad van Bestuur.

http://www.uss.be/nl/nieuws/2023/72/overlijden-michal-hoornaert

Il ressort des chiffres demandés par l'USS à ses cinq plus gros membres qu'environ 110.000 #travailleurs (2,99%) ont reçu un #chèqueconsommation. Environ 3.300 #employeurs (1,41%) ont eu recours à ce système. Les travailleurs ont reçu en moyenne 220 euros. http://www.uss.be/fr/nouvelles/2020/67/le-cheque-consommation-rencontre-peu-de-succes

Laad meer

Enkele cijfers

2.877.029 werknemers (74%)

in de privésector zien hun loon berekend via een erkend sociaal secretariaat.

210.488 werkgevers (88%)

van de privésector werken met een erkend sociaal secretariaat

Overlijden Michaël Hoornaert

Brussel – De USS meldt met grote droefheid het overlijden van Michaël Hoornaert.

Nieuwe voorzitter voor de USS

BRUSSEL – Mevrouw Berlinde Van Eenoo, Directeur Zelfstandigen en KMO van het Sociaal Secretariaat ATTENTIA neemt vanaf 31/01/2022 de functie van Voorzitter van de UNIE VAN SOCIALE SECRETARIATEN op zich.

USS-communicatie coronapremie

De sociale secretariaten kunnen, omwille van uitzonderlijke omstandigheden buiten hun wil, de vervroegde uitreikingsdata van coronapremies voorzien in bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten onmogelijk halen. Ze vestigen de aandacht van de werkgevers, de werkgeversorganisaties, de werknemers en de werknemersorganisaties op het feit dat de toekenning van de coronapremie in veel gevallen na 31 december 2021 zal plaatsvinden.

Consumptiecheque kent weinig succes